Mental Health+ -vertailutyökalu

IO1-tutkimuksen tuloksien perusteella kehitetään interaktiivinen arviointityökalu, jolla ammattikoulut voivat vertailla tämän hetkisiä mielenterveyden inkluusiokäytäntöjään. Se korostaa alueita, joissa on parantamisen varaa ja antaa suosituksia sille, miten näitä voidaan käsitellä (esim. mitä institutionaalisia muutoksia, koulutusta jne. tarvitaan) yhdessä peruskirjan kanssa. Erinomaiset tulokset saaneet organisaatiot saavat MH+-laatumerkin, jolla he voivat edistää mielenterveysasioiden suhteen inklusiivista asemaansa.

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

© Copyright 2021. Mental Health+

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon