ABOUT US

Mental Health+ on kaksivuotinen Erasmus+ KA2 -projekti, jossa määritellään vaatimukset myönteistä mielenterveyden tarjontaa varten ammatillisissa oppilaitoksissa Euroopassa. Tämä saavutetaan luomalla hallinta- ja vertailutyökaluja ja resursseja, joiden avulla ammatilliset oppilaitokset voivat ymmärtää ja parantaa lähestymistapaansa mielenterveyteen. Vaikka on olemassa mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset hyväksytään yhä paremmin eri puolilla Eurooppaa, etenkin nuorten sukupolvien keskuudessa, tällä hetkellä ei ammatillisessa koulutuksessa ole virallisia palveluita oppijoiden tueksi. Tuloksena mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat yliedustettuina aikaisessa koulutuksen keskeytyksessä ja työttömyystilastoissa, ja heillä on suurempi riski tulla pitkäaikaistyöttömiksi. Tämän ongelman käsittelemiseksi projektissamme kehitetään sarja työkaluja ja resursseja, jotka opastavat ammatillisia organisaatioita kehittämään palveluita, jotka ovat inklusiivisia ja edistävät kaikkien nuorten hyvinvointia, rohkaisevat heitä jatkamaan opiskelua, kehittämään työllistymistaitoja ja aloittamaan antoisan uran, parantaen sosiaalista inkluusiota pitkällä aikavälillä.

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

© Copyright 2021. Mental Health+

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon