Tietoa meistä

Mental Health+ on kaksivuotinen Erasmus+ KA2 -projekti, jossa määritellään vaatimukset myönteistä mielenterveyden tarjontaa varten ammatillisissa oppilaitoksissa Euroopassa. Tämä saavutettiin luomalla hallinta- ja vertailutyökaluja ja resursseja, joiden avulla ammatilliset oppilaitokset voivat ymmärtää ja parantaa lähestymistapaansa mielenterveyteen. Vaikka mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset hyväksytään yhä paremmin eri puolilla Eurooppaa, etenkin nuorten sukupolvien keskuudessa, tällä hetkellä ei ammatillisessa koulutuksessa ole virallisia palveluita oppijoiden tueksi. Tuloksena mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat yliedustettuina koulutuksen keskeyttämisessä ja työttömyystilastoissa, ja heillä on suurempi riski tulla pitkäaikaistyöttömiksi. Tämän ongelman käsittelemiseksi projektissamme kehitettiin sarja työkaluja ja resursseja, jotka opastavat ammatillisia organisaatioita kehittämään palveluita, jotka ovat inklusiivisia ja edistävät kaikkien nuorten hyvinvointia, rohkaisevat heitä jatkamaan opiskelua, kehittämään työllistymistaitoja ja aloittamaan antoisan uran, parantaen sosiaalista inkluusiota pitkällä aikavälillä.

IO1-tutkimusta varten teimme tutkimusta inklusiivisiin mielenterveyden käytäntöihin Euroopassa ja tuotimme seuraavat resurssit:

  • Eurooppalainen raportti mielenterveyden inkluusiosta, joka kattaa pääasialliset lait, lähestymistavat ja asenteet mielenterveyttä koskien Euroopassa.

  • E-kirja, joka tiivistää eurooppalaiset mielenterveyden inkluusiota koskevat aloitteet ja parhaat käytännöt mielenterveydessä koulutuksen alalla.

  • MH+-peruskirja, jossa luetellaan vähimmäisvaatimukset, joita organisaation tulisi noudattaa pitääkseen itseään mielenterveyden kannalta myönteisenä.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.