Projektipartnerit

Projektikonsortio koostuu 6 partnerista Iso-Britanniasta, Bulgariasta, Suomesta, Islannista, Italiasta ja Espanjasta. Projektia koordinoi aspire-igen, joka on suurin koulutus- ja uraorganisaatio Yorkshiren ja Humberin alueella Iso-Britanniassa.

Aspire-igen.webp

Aspire-igen-ryhmä on voittoa tavoittelematon sosiaalinen yritys, jolla on yli 25 vuoden kokemus uraohjauksen, työllistymisen tukemisen ja koulutuspalvelujen tarjoamisessa epäedullisessa asemassa oleville ryhmille. Tutkimus- ja kehitystiimi on ollut mukana yli 75 kansainvälisessä projektissa vuodesta 1992 lähtien ja tuottaa ajankohtaisia resursseja, koulutuksia ja työkaluja, jotka täyttävät modernin uraohjauksen ja työllistymisen vaatimukset. Aspire-igen on Euroopan komission tunnistama huippuosaamisen keskus, joka tukee ohjauksen kehittämiskäytäntöjä EU:n tasolla Iso-Britannian Euroguidance-keskuksena.

 

cesie-logo.png

CESIE on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansanvälisellä tasolla. Organisaatio perustettiin Palermossa Italiassa vuonna 2001 ja Danilo Dolcin työn inspiroimana CESIE edistää kasvua ja kehitystä ihmisten, kansalaisyhteiskunnan ja instituutioiden aktiivisen osallistumisen kautta, keskittäen työnsä tutkimukseen ja sosiaalisiin tarpeisiin ja haasteisiin sekä innovatiivisten oppimisprosessien käyttöön. CESIE on Euroopan komission tunnustama eurooppalainen kansalaisjärjestö ja sitä tukee DG EAC:n partneripuitesopimus, ja organisaatio aktiivisesti yhdistää tutkimusta ei-muodollisten ja epämuodollisten opetusmenetelmien kautta. Organisaatiorakenne jaetaan 6 temaattiseen yksikköön, jotka tekevät yhteistyötä ja hallinnoivat toimintaa omilla aloillaan: korkeakoulutus ja tutkimus; oikeudet ja laki; aikuiset, maahanmuutto; koulut; nuoriso. Yksikköjä tukevat 3 maantieteellistä osastoa (paikallinen, Euroopan laajuinen ja kansainvälinen) ja 4 yrityspalvelutoimistoa (näkyvyys ja viestintä, verkostoituminen, henkilöstöosasto, talous). CESIE:n päämaja on Palermossa, ja paikalliset toimistot Intiassa, Nepalissa ja Senegalissa.

 

Fundacion INTRAS logo.png

INTRAS on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin elokuussa vuonna 1994. INTRAS on omistautunut korkealaatuisille tutkimuksille ja interventioille mielenterveyden alalla. INTRAS esiintyy pääasiassa Valladolidin ja Zamoran maakunnissa, missä sijaitsee kymmeniä erilaisia keskuksia (valmistelu työpajoja, päivä keskuksia, asuinkoteja sekä valvottuja asuntiloja jne.) Viime vuonna osallistujia oli 2,065 henkilöä, mukaan lukien 264 ammattilaista (psykiatreja, psykologeja ja sosiaali- ja koulutusalan ammattilaisia, jotka luovat tutkimuksia, suorittavat koulutuksia ja käsittelevät kliinisiä käytäntöjä. INTRASin pääkohderyhmä on ihmiset, jotka kärsivät vakavista ja pitkittyneistä mielenterveysongelmista, jonka mukaan organisaatio suorittaa aktiviteetteja ja tarjoaa palveluita huonokuntoisille ja muille, jotka ovat vaarassa sosiaalisesti syrjäytyä. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia omassa yhteisössään. Palveluidemme ja ohjelmiemme kehittäminen perustuu elpymistä koskevaan lähestymistapaan, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Tämä saadaan mahdolliseksi heijastamalla heidän toiveitansa ja tarjoamalla heille psykoterapia- ja koulutusohjelmia. Kuntoutuksessa pyritään käyttämään monipuolisesti ja tilannekohtaisesti sellaisia menetelmiä ja innovatiivisia palveluita erilaisia kohderyhmiä varten esim. psykososiaalista apua, työhön valmentavia kuntoutusohjelmia sekä ja työperäistä että ammatillista koulutusta. Me tarjoamme myös työtä edeltäviä oppitunteja, ryhmätyökursseja sekä neuvontaa, että ammatillista ohjausta / valmennusta.

 

Finland_Learnmera logo.webp

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

 

www.learnmera.com

www.thelanguagemenu.com

Veronica Gelfgren

veronica@learnmera.com

+358 45 169 5454

 

bfe-logo.jpeg

The Business Foundation for Education (BFE) on riippumaton vuonna 2005 Bulgariassa perustettu järjestö, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä työ- ja urakehityksen suunnittelussa ja toteutuksessa jatkuvan oppimisen kautta. BFE on auttanut työelämän päättäjiä, koulutuksen ammattilaisia sekä yksityisiä työnantajia ymmärtämään jatkuvan oppimisen antamat mahdollisuudet niin yksilöille, yhteisöille kuin yrityksille. Vuodesta 2005 alkaen BFE on:

• Ohjannut The Global Career Development Facilitator hanketta, josta on valmistunut yli 1000 sertifioitua työelämän kehittäjää.

• Kehittänyt urapalvelu verkoston, joka kattaa maanlaajuisesti 37 yliopistoa.

• Avusti Avustanut perustamaan alueellistenia urakehitys keskusten perustamisessa ksia oppilaille sekä työntekijöille.

• Kehittänyt Career Club -pilottihankkeen kouluihin, joka Bulgarian Opetusministeriön tuella laajeni kansalliseksi toimintamalliksi.

• Osallistunuti kansallisen interaktiivisen koulutusohjauksens opetussuunnitelman kehitykseenssä.

• Kehittänyt työssäoppimisen mallin työuraansa aloittaville, joka on otettu käyttöön hallinnon tehtävissä, koulutuslaitoksissa ja useissa yrityksissä.

• Suorittanuti kansallisia urakehitys- ja työllistyvyys tutkimuksia nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa.

• Ollut mukana kehittämässä ja koordinoimassa yli 40 urakehitys-, yrittäjyys- sekä sosiaalisen osallistumisen projektissa.

 

hugarafi.jpg

Hugarafl (e. Mindpower) on Islantilainen kansalaisjärjestö, joka on perustettu vuonna 2003 mielenterveystyön ammattilaisten toimesta, joilla on erittäin laaja, omakohtainen, ammatillinen tieto sekä tuntemus mielenterveyden hoitomenetelmistä. Hugaraflin perustajilla oli yhteinen tavoite, kehittää Islannin mielenterveyden hoitojärjestelmää ja tehdä siitä parempi. Kaikki mitä Hugarafl tekee ja päättää tulee ihmisiltä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveysongelmista ja jotka voivat tämän kautta auttaa potilaita ammattitaidoillaan tasa-arvoisesti. Pyrimme kaikin tavoin luomaan voimauttavan ympäristön, joka edistää potilaiden henkilökohtaista toipumista ja sekä auttaa myös heidän läheisiään. Hugaraflin ainutlaatuinen yksilöllinen lähestymistapa jokaista potilasta kohtaan perustuu kokemuksiin sekä ammattimaiseen yhteistyöhön. Hugaraflin menetelmät perustuvat Judi Chamberlin kehittämään voimaantumisen ideologiaan ja Daniel Fisherin voimaannuttamisen paradigma -menetelmään kohtaamisen ja toipumisen kautta. Esimerkkejä Hugaraflin tarjoamista aktiviteeteista: ääniä kuulevien vertaisryhmä sekä vertaistuki ystäville ja perheille, Podcast-tarjonta, jooga, ryhmätyötä 18-30-vuotiaille, kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, artikkelien kirjoittamista, medianäkyvyyttä, lainsäädäntöehdotuksia; kokouksia, luentoja ja työpajoja, taideteoksia, terapiaa ja neuvontaa.

 

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.