Viimeisimmät uutiset

Kolmas kansainvälinen kokous

Kolmas kansainvälinen projektikokous pidettiin Skypen välityksellä 12.-13.11.2020, mikä antoi partnereille aikaa keskustella tulevista tehtävistä. Nyt kun IO1 on saatu loppuun ja IO2 on puolivälissä, kokouksen pääasiallinen tarkoitus olie keskustella vertailutyökalun edistymisestä. Tässä kävimme läpi kaikki kysymykset yksityiskohtaisesti sekä digitaalisen alustan ja suunnitteluvalinnat. Keskustelimme myös tammi-helmikuussa 2021 pidettävästä pilotoinnin metodologiasta ja vaatimuksista. IO3 on juuri alkanut, joten toisena päivänä keskustelimme IO3:n työsuunnitelmasta - Mental Health Champion - taitoprofiilin kehityksestä - ja tammikuun tutkimusvaiheesta, jossa meidän tulee määrittää avaintaidot ja -kokemukset, joita vaaditaan tähän rooliin. Lopuksi keskustelimme tiedonlevityksestä ja laadusta sekä yleisestä projektinhallinnasta.

Toinen kansainvälinen kokous,

kesäkuu 2020

Toinen kansainvälinen projektikokous pidettiin Skypen välityksellä 18.-19. kesäkuuta 2020, koska globaali pandemia esti matkustamisen. Kokous oli silti erittäin tuottoisa ja antoi partnereille mahdollisuuden keskustella projektin etenemisestä. IO1-tuotoksesta ja MH+-peruskirjan ensimmäisestä vedoksesta keskusteltiin, jotka toimivat pohjana IO2-vertailutyökalulle. Työkalun kehityksestä keskusteltiin myös katsomalla Gender+-vertailutyökalua ja pohtimalla, miten se voitaisiin sopeuttaa tähän projektiin. Toisena päivänä keskusteltiin projektin tiedonlevityksestä ja laadusta, ja tämä salli meidän myös suorittaa Impact+-harjoitus uudelleen, koska kaikilla oli parempi ymmärrys projektista ja kohdeyleisöistä.

Odotamme innolla näiden resurssien kehitystä. Pidäthän myös silmällä MH+-peruskirjan valmistumista!

Aloituskokous Valladolidissa, Espanjassa,

marraskuu 2019

Fundacíon INTRAS isännöi Mental Health+-projektin aloituskokousta, joka pidettiin Valladolidissa 19.-20. marraskuuta 2019. Partnerit keskustelivat mielenterveyden inkluusiosta partnerimaissa, sekä hyväksyvämmän ja inklusiivisemman koulutustarjonnan mahdollisuuksia ja haasteita. Koordinaattori aspire-igen, piti Impact+-työpajan, joka auttoi partnereita ymmärtämään projektin pääasiallisia vaikutuksia ja asettamaan menestysmittareita. Fundacíon INTRAS esitteli IO1-tuotteen aikajanan - konsortio suorittaa pöytätutkimusta ja kenttähaastatteluja parhaiden käytäntöjen identifioimiseksi ja Euroopan nousevien trendien tunnistamiseksi mielenterveyden inkluusion suhteen. Tulosten perusteella partnerit kehittävät Mental Health+-peruskirjan, jossa määritellään minimivaatimukset, jotka organisaation tulee täyttää, jotta sen tarjontaa voidaan pitää mielenterveysasioiden suhteen inklusiivisena. Lisätietoa saat seuraamalla Mental Health+ Facebook-sivua - https://www.facebook.com/mentalhealthplus/

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.