Viimeisimmät uutiset

Toinen kansainvälinen kokous,

kesäkuu 2020

Toinen kansainvälinen projektikokous pidettiin Skypen välityksellä 18.-19. kesäkuuta 2020, koska globaali pandemia esti matkustamisen. Kokous oli silti erittäin tuottoisa ja antoi partnereille mahdollisuuden keskustella projektin etenemisestä. IO1-tuotoksesta ja MH+-peruskirjan ensimmäisestä vedoksesta keskusteltiin, jotka toimivat pohjana IO2-vertailutyökalulle. Työkalun kehityksestä keskusteltiin myös katsomalla Gender+-vertailutyökalua ja pohtimalla, miten se voitaisiin sopeuttaa tähän projektiin. Toisena päivänä keskusteltiin projektin tiedonlevityksestä ja laadusta, ja tämä salli meidän myös suorittaa Impact+-harjoitus uudelleen, koska kaikilla oli parempi ymmärrys projektista ja kohdeyleisöistä.

Odotamme innolla näiden resurssien kehitystä. Pidäthän myös silmällä MH+-peruskirjan valmistumista!

Aloituskokous Valladolidissa, Espanjassa,

marraskuu 2019

Fundacíon INTRAS isännöi Mental Health+-projektin aloituskokousta, joka pidettiin Valladolidissa 19.-20. marraskuuta 2019. Partnerit keskustelivat mielenterveyden inkluusiosta partnerimaissa, sekä hyväksyvämmän ja inklusiivisemman koulutustarjonnan mahdollisuuksia ja haasteita. Koordinaattori aspire-igen, piti Impact+-työpajan, joka auttoi partnereita ymmärtämään projektin pääasiallisia vaikutuksia ja asettamaan menestysmittareita. Fundacíon INTRAS esitteli IO1-tuotteen aikajanan - konsortio suorittaa pöytätutkimusta ja kenttähaastatteluja parhaiden käytäntöjen identifioimiseksi ja Euroopan nousevien trendien tunnistamiseksi mielenterveyden inkluusion suhteen. Tulosten perusteella partnerit kehittävät Mental Health+-peruskirjan, jossa määritellään minimivaatimukset, jotka organisaation tulee täyttää, jotta sen tarjontaa voidaan pitää mielenterveysasioiden suhteen inklusiivisena. Lisätietoa saat seuraamalla Mental Health+ Facebook-sivua - https://www.facebook.com/mentalhealthplus/

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

© Copyright 2021. Mental Health+

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon