Mental Health+

Mental Health+ on kaksivuotinen Erasmus+ KA2-projekti, jonka avulla määritellään vaatimukset inklusiivisiin mielenterveyspaveluihin ammattikoulutuksen (VET) alalla Euroopassa.

IO1: Mental Health+-peruskirja

Partnerit suorittavat tutkimusta inkluusiosta mielenterveysasioissa ammattikoulutuslaitoksissa Euroopassa, ja niiden yhteisiä ominaisuuksia ja lähestymistapoja analysoidaan. Tästä johdamme sarjan vähimmäisvaatimuksia, joita ammattikoulutuslaitosten tulisi noudattaa, jotta oppilaitoksen voitaisiin katsoa sisällyttävän opiskelijat, jotka kärsivät mielenterveysongelmista.

IO2: Vertailtyökalu

IO1-tutkimuksen tuloksien perusteella kehitetään interaktiivinen arviointityökalu, jolla ammattikoulut voivat vertailla tämän hetkisiä mielenterveyden inkluusiokäytäntöjään. Se korostaa alueita, joissa on parantamisen varaa ja antaa suosituksia sille, miten näitä voidaan käsitellä (esim. mitä institutionaalisia muutoksia, koulutusta jne. tarvitaan) yhdessä peruskirjan kanssa. Erinomaiset tulokset saaneet organisaatiot saavat MH+-laatumerkin, jolla he voivat edistää mielenterveysasioiden suhteen inklusiivista asemaansa.

IO3: Mental Health+ Champion -taitoprofiili

Mental Health Champion -mestarin nimittäminen tulee olemaan yksi tärkeimmistä seikoista mielenterveyden inkluusiossa, sillä yksi henkilöstön jäsen valitaan mielenterveyskäytäntöjen kehityksen ajuriksi. Tämän tuotteen kehittämisessä suoritetaan kenttätutkimusta, jossa otetaan yhteyttä tasa-arvo- ja monimuotoisuushenkilöihin, henkilöstöhallinnon asiantuntijoihin, ammattikoulujen johtoon, jne. tämän roolin tarpeiden tunnistamiseksi. Rooli esitetään muodollisena taitoprofiilina. Tutkimus antaa tietoa myös tukiresursseista (oppaat, palvelutyökalut, jne), joilla ammattikouluja voidaan auttaa perustamaan tällainen rooli.

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

© Copyright 2021. Mental Health+

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon