Mental Health+

Mental Health+ on kaksivuotinen Erasmus+ KA2-projekti, jonka avulla määritellään vaatimukset inklusiivisiin mielenterveyspaveluihin ammattikoulutuksen (VET) alalla Euroopassa.

IO1: Mental Health+ -peruskirja

Suoritettiin tutkimusta parhaista käytännöistä mielenterveysasioiden inklusiivisuudesta ammattikoulutuksessa Euroopan laajuisesti, jossa yhteisiä ominaisuuksia ja lähestymistapoja analysoitiin, samoin kuin tämän hetkisiä lakeja ja lainsäädäntöä mielenterveyteen liittyen kussakin maassa. Tämän tutkimuksen pohjalta laadittiin sarja vähimmäisvaatimuksia, joita ammatillisten oppilaitosten tulisi noudattaa, jotta niitä pidettäisiin inklusiivisina mielenterveyden haasteista kärsiville opiskelijoille. Nämä vaatimukset esitetään ‘Mental Health+ -peruskirjassa’.

IO1 ladattavat resurssit:

IO2: Vertailutyökalu

IO1-tutkimuksen tuloksien perusteella kehitettiin interaktiivinen arviointityökalu, jolla ammattikoulut voivat vertailla tämän hetkisiä mielenterveyden inkluusiokäytäntöjään. Vertailutyökalun tulokset korostavat alueita, joissa on parantamisen varaa ja antaa suosituksia sille, miten näitä voidaan käsitellä (esim. mitä institutionaalisia muutoksia, koulutusta jne. tarvitaan) yhdessä peruskirjan kanssa. Erinomaiset tulokset saaneet organisaatiot saavat MH+-laatumerkin, jolla he voivat edistää mielenterveysasioiden suhteen inklusiivista asemaansa.

IO3: Mental Health+ Champion -taitoprofiili

Mental Health Champion -mestarin nimittäminen tulee olemaan yksi tärkeimmistä seikoista mielenterveyden inkluusiossa, sillä yksi henkilöstön jäsen valitaan mielenterveyskäytäntöjen kehityksen ajuriksi. Tämän tuotteen kehittämisessä suoritettiin kenttätutkimusta, jossa otettiin yhteyttä tasa-arvo- ja monimuotoisuushenkilöihin, henkilöstöhallinnon asiantuntijoihin, ammattikoulujen johtoon, jne. tämän roolin tarpeiden tunnistamiseksi. Rooli esitetään muodollisena taitoprofiilina. Tutkimus antaa tietoa myös tukiresursseista (oppaat, palvelutyökalut, jne), joilla ammattikouluja voidaan auttaa perustamaan tällainen rooli.

logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg

Mental Health+ on Erasmus+-projekti
 

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2019-1-UK01-KA202-062036. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.